سابقه کاری
حدود ۳۵ سال کار مستقیم در شرکت‌های؛
زمزم تبریز (کوثر نوش)
زمزم ارومیه (فردآذربایجان)
دفترمرکزی زمزم ایران
پژواک ارتباط نواندیش
عصاره سازی هاکسان

و همچنین افتخار همکاری با شرکت‌های؛
صنایع غذائی ایران، خوشگوار، آبمعدنی‌های زاکرس بختیاری، کاریزآب خوانسار، لبرود، آبمعدنی نوا،  نوشابه سازی‌های؛ گلنوش کرج خوش طعم شیراز و اصفهان، نیک نوش رشت و اهواز، زمزم آبادان، زرین نوش میاندوآب، کیاکولا بندر عباس، پامیر کولا و سوپر کولای افغانستان
عصاره سازی‌های بابل آب و روبرته سیرجان
صنایع شیردهُنگ، لبنیات هنر سراب و آذرگل، لبنیات دهقان، دوغ آبعلی و اراج...
شرکت گازکربنیک شهرکرد و شمال، آذرکپ تبریز

شرکت‌های ماشین سازی؛ پدیده پارس، کوشش کاران، کافل، فراصنعت و...‌